Zelf Konfrontatie Methode (ZKM)

Deze methode helpt je om jezelf beter te leren kennen en het heft meer in eigen hand te nemen. Uitgangspunt: mensen zijn van nature vertellers. We ‘verhalen’ over ervaringen die ons leven betekenis geven, in relatie met anderen, de wereld om ons heen, verleden, heden en toekomst. Als we vertellen over ons leven klinkt daarin van alles mee: wensen, keuzes, dilemma’s, gevoelens, teleurstelling. Ze geven kleur aan het leven. ZKM is een narratieve methode, die werkt met de kracht van de verteller die actief op zoek gaat naar aanknopingspunten voor de vraag die hem bezighoudt.
Door de gestructureerde aanpak krijg je inzicht in onbewuste motieven, worden patronen zichtbaar en is het (her)vinden van het eigen verhaal een weg waarlangs verandering plaats kan vinden. Je krijgt een introductie in de methode en haar achtergronden. Aan de hand van enkele werkvormen ontdek je wat ZKM voor jou kan betekenen.


Docent: Dolf Mulder, (moraal)theoloog en filosoof, opgeleid tot ZKM-consultant, beleidscoördinator bij de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg, geestelijk verzorger.

Kosten: € 24 (Gelrepas € 18)
Informatie en aanmelding: www.d3rdeverdieping.nl

Rozet, Kortestraat 16, Arnhem

Derde verdieping