Over

ZindeR-2

ZinindeRegio is 14 september 2011 opgestart op initiatief van de Raad van Kerken Velp-Rozendaal. In deze Raad werken samen: het Apostolisch Genootschap (afd. Velp), Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB-Velp, Protestantse Gemeente Rozendaal, Protestantse Gemeente Velp, Sint Eusebiusparochie en de Vrije Evangelische Gemeente Velp. Ook culturele en kerkelijke organisaties uit de gemeenten Rheden, Rozendaal en Arnhem publiceren inmiddels op deze site.