Mediteren in de Oude Jan – 15 januari

Meditatie wordt beoefend in alle religies, ook in het christendom, al eeuwen lang. Het woord komt van het Latijnse woord meditatio, dat is afgeleid van het werkwoord meditari: nadenken, overpeinzen. Mediteren is naar binnen keren in jezelf.
Christelijke meditatie is gericht op ontmoeting: ontmoeting met jezelf, ontmoeting het de ander, ontmoeting met God.

Mediteren kan op verschillende manieren, die er allemaal op gericht zijn dat je tot ontspanning komt en zo tot stilte in jezelf, om ontvankelijk te worden voor de liefde die de Bron is van leven. Dat kan met behulp van teksten, beelden, de natuur of muziek.
In de Oude Jan mediteren we meestal twee keer per maand. Om 20.00 uur ontmoeten we elkaar bij koffie/thee. Na ongeveer tien minuten zoeken we de stilte op. We maken kennis met verschillende vormen van meditatie, aan de hand van een tekst of beeld, of met muziek. We verlaten de kerk in stilte om 21.00 uur.

Adres: Kerkstraat 56, 6883HV  Velp

Vrijwillige bijdrage (€ 2,50) wordt op prijs gesteld.

Begeleiding: Janneke Bron, janneke.bron@pknvelp.nl