Hoe Joods was Paulus?

JOODS LEERHUIS DIEREN – Van de regionale Werkgroep Kerk en Israel

Leerhuisavond

Het thema van de leerhuisavond is: ‘Hoe joods was Paulus?’
Vandaag is het joodse karakter van Paulus’ theologie weer volop in discussie. Paulus is onmiskenbaar een Jood geweest, maar niet elke Jood houdt er joodse opvattingen op na. Hoe joods was Paulus en hoe joods is zijn theologie? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, omdat “joods” in de 1e eeuw CJ niet hetzelfde is als vandaag.
Het Jodendom van Paulus’ tijd heeft bestaan uit groeperingen die er nu niet meer zijn, zoals de Sadduceeën, Farizeeën, Essenen en Hellenisten. Toch stond bij al deze groepen de Tora centraal in hun opvattingen en gemeenschapsleven. Hoe zit dat bij Paulus? Zijn zijn opvattingen over de Tora (de Wet) nog binnen het Jodendom van zijn tijd te plaatsen? Waar komen zijn ideeën over de Wet vandaan? Is er verschil tussen zijn eigen brieven en de voorstelling die Lukas van Paulus geeft in het boek Handelingen der Apostelen? En zijn de opvattingen in Paulus’ brieven wel te rijmen met die van Jezus in de evangeliën? In de lezing zal gezocht worden naar antwoorden op deze vragen.
Deze avond wordt geleid door Peter van ’t Riet. Hij schreef vele boeken en artikelen over het joodse karakter van de bijbel en de betekenis van het jodendom voor het christendom.
Datum donderdag 12 maart 2020
Plaats: Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren
Aanvang: 19.30 uur
Kosten: 5,00 euro
Contactadres: ds. Henk Boonen, e-mail h.boonen@hccnet.nl tel: 0313 – 414160