Wereldgebedsdag

01/03/2019

10:30

Arnhem


Op de eerste vrijdag van maart komen op de hele wereld mensen bijeen van verschillende achtergrond en religie om gezamenlijk te bidden, te vieren en te delen.
Dit jaar hebben vrouwen in Slovenië de viering van Wereldgebedsdag voorbereid. Zij hebben als thema gekozen ’Welkom, God nodigt je uit!’, dat is ontleend aan de gelijkenis van Jezus uit het evangelie naar Lucas in hoofdstuk 14: 15-24.

De opbrengst van de collecte, gehouden tijdens de vieringen, gaat naar projecten in Slovenië voor onder meer jongeren met het syndroom van Asperger, een (blijf-van-mijn-lijf) huis voor moeders en een Roma-project.

In Arnhem staat de viering van Wereldgebedsdag onder auspiciën van de Raad van Kerken.

U bent van harte uitgenodigd voor de viering op vrijdag 1 maart om 10.30 uur in de kerkzaal van verzorgingshuis ‘Vreedenhoff’, Esperantolaan 2 (zijstraat van de Velperweg tegenover Insula Dei) 6824 LV Arnhem-Noord.
Voorganger is ds. I.M.J. Eldering-Jonckers Nieboer.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een kop koffie of thee.

Informatie over Wereldgebedsdag: www.wereldgebedsdag.nl