Viering Wereldgebedsdag in Ede

06/03/2020

19:30

Ede


Al jarenlang bestaat in vele landen de traditie, dat op de eerste vrijdag van maart door Christenen over de gehele wereld wordt gebeden voor vrede en gerechtigheid.
Elk jaar wordt door de organisatie van een land een thema opgezet, en de landelijke organisaties werken dat uit in een liturgie, waarin zingen, bidden en overdenken centraal staan.
De oorsprong ligt in de wereldwijde inzet van vrouwenbewegingen om te strijden voor een rechtvaardige samenleving.

Dit jaar komt de liturgie uit Zimbabwe en het thema is: Sta op en ga!

Het land Zimbabwe zet zijn zoektocht naar vrede voort tijdens zijn politieke overgang. De regeringswisseling, die plaatsvond toen het materiaal werd geschreven, blijft Zimbabwe naar de frontlinies van de media brengen. De dromen van velen stortte met de economie in, protesten stuitten op geweld en een cycloon heeft enkele gemeenschappen onder water gezet. Maar op alle momenten hebben vrouwen, kerken en oecumenische organisaties de hoop niet verloren.
‘Sta op! Neem je mat en loop’, zei Jezus. De mensen in Zimbabwe ervaren de ontmoeting van Jezus als een oproep om te handelen in liefde voor vrede en verzoening.

De viering van de Wereldgebedsdag 2020 zal plaats vinden op vrijdagavond 6 maart om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk, Zuilestein 1, 6714CA Ede

Aan de viering wordt o.a. meegewerkt door het koor Jedaja en wordt geleid door ds. Caroline Oosterveen (voorganger in de Noorderkerk). Leden van de werkgroep Vieringen van de Raad van Kerken werken ook aan de viering mee.
Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting en napraten onder genot van koffie of thee.

Voor meer informatie: Rita Aelbers secr. RvK Ede, ritaaelbers@hetnet.nl