Stichting Doca 30 jaar en presentatie boek ‘Arnhem Mondiaal’

19/09/2019

20:00

Arnhem


Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem (Doca) zal in de aanloop naar de Vredesweek 2019 een publieksavond worden gehouden. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 19 september in Molenplaats Sonsbeek (voorheen Bezoekerscentrum Sonsbeek) aan de Zypendaalseweg 24A te Arnhem.
De aanvang is 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).
De toegang is gratis.

De bijeenkomst zal een tweeledig karakter dragen. De avond wordt geopend met de presentatie van het boek Arnhem Mondiaal. Dit boek behandelt veertig jaar samenwerkende vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem (1976-2016). Aangezien dit werk met een kleine duizend pagina’s te omvangrijk is om op papier uit te brengen, is in de afgelopen maanden een website gebouwd (www.arnhemmondiaal.nl) waarop het boek gelezen kan worden en tevens van commentaar kan worden voorzien. In het boek komen de eerste gezamenlijke vredesinitiatieven in Arnhem aan bod, de aansluiting daarbij van milieu- en mensenrechtenorganisaties, het samen met de gemeente Arnhem ontwikkelde vredes- en ontwikkelingsbeleid en de uiteindelijke opheffing van het Platform Arnhem Mondiaal in 2016. Met ruim duizend illustraties is het boek zo leesbaar mogelijk gemaakt. De website met daarop het boek zal tijdens de bijeenkomst worden gelanceerd.

Het tweede deel van de avond zal het karakter van een reünie dragen. Arnhemmers die door de jaren heen actief zijn geweest in het plaatselijke vredes- en ontwikkelingswerk zullen elkaar weer eens ontmoeten en terug kunnen blikken op een gezamenlijk verleden en – wie weet – een blik vooruit kunnen werpen op mogelijk nieuwe vredesinitiatieven in onze stad.

Ed Bruinvis