Putten uit de bron – Simson, een robuuste richter

20/11/2019

10:45 - 12:00

Arnhem


‘Putten uit de bron’ is een wekelijkse bijeenkomst rond een Bijbeltekst. We proberen deze tekst altijd zoveel mogelijk te lezen zonder dogmatische bril en open te staan voor de beelden en bewegingen in het verhaal. De vraag hoe relevant de tekst is voor óns leven en maatschappelijk handelen speelt daarbij ook steeds een rol. In dit blok van 5x lezen we uit Richteren het verhaal van Simson, oersterk, maar met een zwak voor vrouwen.
Opgave vooraf is niet nodig.
Docent: Ad Boogaard, pastor/coördinator D3rde Verdieping.

Data: wo 23 en 30-10 | 06, 13 en 20-11
Kosten: vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 4 per keer)
Informatie: www.d3rdeverdieping.nl