Pleegouders gezocht!

08/12/2020

Hele dag

Arnhem


Veel kinderen en jongeren worden in hun gezin geconfronteerd met grote problemen, waardoor zij (tijdelijk) niet langer thuis kunnen wonen. Pleegzorg van het Leger des Heils Gelderland biedt verschillende vormen van pleegzorg voor kinderen en jongeren van 0-21 jaar.

Kinderen moeten in een stabiele omgeving kunnen opgroeien. Maar heel veel jongens en meisjes worden in hun gezin geconfronteerd met problemen waardoor zij (tijdelijk) niet langer thuis kunnen wonen. Leger des Heils regio Oost zoekt pleegouders voor verschillende vormen van pleegzorg voor jongeren van 0 tot 21 jaar. Bent u de pleegouder die wij zoeken?

We willen in gesprek met mensen die zoeken naar een manier om invulling te geven aan het verlangen om iets voor deze kinderen te betekenen.
Op 8 december 2020 willen we een informatieavond over pleegzorg houden in het Korpsgebouw van het Leger des Heils, Leidenweg 11 in Arnhem.

We begrijpen dat we nogal wat van u vragen, maar het tekort aan pleegouders groeit nog steeds. Daarom hopen we op uw medewerking.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Jaline van Driel, Pleegzorgwerker