Levensvragen

21/10/2019

19:30 - 21:30

Arnhem


Een cursus van drie bijeenkomsten, voor (aanstaande) vrijwilligers en anderen die mensen willen ondersteunen op het vlak van zingeving en levensvragen én voor alle andere geïnteresseerden.
1. Wat is er met de levensbeschouwing gebeurd?
De tijd dat iedereen levensbeschouwelijk onderdak vond in de kerk is voorbij. De situatie is veel onoverzichtelijker geworden én we hebben veel meer keuzevrijheid. Begrippen als levensvragen, zingeving en spiritualiteit zetten we in een samenhang, waardoor we meer zicht krijgen op wat er in de huidige tijd speelt.
2. Wat zijn levensvragen en hoe ga ik daar mee om?
Die ontwikkelingen gaan niet buiten ons om. Wij maken er zelf deel vanuit. Daarom gaan we ook naar onszelf kijken. Waar sta ik als het om zingeving en levensvragen gaat? Hoe goed ken ik mezelf eigenlijk?
3. Wat beweegt de ander?
Zelfkennis is belangrijk als we in gesprek gaan over levensvragen. Hoe kan ik als ik zelf vol vragen zit de levensvraag van een ander horen? Kan ik de levensvragen van anderen (h)erkennen als ik ze zelf niet heb? Kan ik goed luisteren? En weet ik wat mij daarin drijft?
Docent: Dolf Mulder, (moraal)theoloog en filosoof, beleidscoördinator bij de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg, geestelijk verzorger.

Data: ma 21-10 | 04 en 18-11
Kosten: € 48 (Gelrepas € 36)
Informatie en aanmelding: www.d3rdeverdieping.nl