Jansbeeklezing: Bezield onderwijs aan de HAN

20/11/2019

20:00 - 22:00

Arnhem


Dr. Kees Boele: Bezield onderwijs. Wat bezielt mij?

Dr. Kees Boele is econoom/filosoof/theoloog, en voorzitter van College van Bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen:

“Uit een citaat van Thorbecke: het is bovenal zijne taak (van de schooldirecteur) voor den samenhang en geregelden gang van het geheel te zorgen; hij moet als de ziel der school zijn’.

Dit is de mooiste beschrijving van een onderwijsdirectiefunctie die ik ooit gelezen of gehoord heb. Met vallen en opstaan probeer ik zelf aan deze functiebeschrijving te voldoen. Het is niet altijd eenvoudig. Dat komt ook omdat het woord ‘ziel’, helaas, vrijwel uit het dagelijks spraakgebruik is verdwenen. Sterker nog: de ziel is weg gedefinieerd, bijvoorbeeld door Dick Swaab, volgens wie de mens louter materie, lichaam, is (‘Wij zijn ons brein’). Mede onder invloed van die opvatting zijn we in het onderwijs vaak vooral met de buitenkant, de materiële kant, van het leven bezig. Ondertussen voelt een kwart van de studenten ‘leegte’ in het bestaan en heeft meer dan de helft van hen veel tot zeer veel stress in het leven. Ze lopen met de ziel onder de arm!

Daarom moeten juist (hoge)scholen anno 2019 bezield zijn. En dat kan alleen maar als docenten en leidinggevenden zelf ook bezield zijn. In de lezing zal ik daarom graag vertellen wat, en vooral: wie mij bezielt.”

Waalse kerk Arnhem, 20 november 2019, 20.00-22.00 uur, aansluitend ekklesiacafé. Entree: € 8      (Gelrepas € 5). Info en reserveren: www.jansbeekekklesia.nl of 06 24723206