Lezing / Voordracht

25/04/2019 - Wageningen

Ik stuntel dus ik ben Lezing door Maarten van Buuren, met nagesprek In een vroeg voorjaar viel Maarten van Buuren ten prooi aan een depressieve crisis. Bewegen, doen en denken vertragen en kwamen uiteindelijk tot stilstand. Alle levenslust verdween in...

28/04/2019 - Oosterbeek

Thee met Thema: Tussen geloof en ongeloof                                                          In ons land zegt nog maar 14 % in God te geloven, en de rest houdt het vaag op ‘iets hogers’, weet het gewoon niet meer of noemt zichzelf regelrecht atheïst. Maar waar...

28/04/2019 - Oosterbeek

Thee met Thema met Taede Smedes In ons land zegt nog maar 14 % in God te geloven, en de rest houdt het vaag op ‘iets hogers’, weet het gewoon niet meer of noemt zichzelf regelrecht atheïst. Maar waar heeft...

12/05/2019 - Dieren

Op zondag 12 mei is er om 20:00 uur een lezing in de Ontmoetingskerk te Dieren. Spreker is Jan Eerbeek. Jan Eerbeek werkte als hoofdpredikant namens de protestantse kerken op het Ministerie van Justitie. Als predikant en politicus (in de...

12/05/2019 - Dieren

“Een misdadiger is meer dan zijn delict” Op zondag 12 mei is er om 20:00 uur een lezing in de Ontmoetingskerk te Dieren. Spreker is Jan Eerbeek. Jan Eerbeek werkte als hoofdpredikant namens de protestantse kerken op het Ministerie van...

19/05/2019 - Oosterbeek

Thee met Thema: Identiteit en loyaliteit van een vluchteling Shafiq vertelt over zijn vlucht uit Afghanistan in 1994, over ‘ontworteling’. Wat doet het met je als je moet vluchten? Welke identiteit heb je? In Kabul, waar hij in april 2018...

21/05/2019 - Arnhem

In 2016 werd Janneke Stegeman Theoloog des Vaderlands en in dat jaar sprak zij veel over plezier en de noodzaak van verzet tegen onrecht. Met ‘Alles moet anders!’ geeft zij een aanzet tot een bevrijdingstheologie, een theologie die relevant en...