Buitengewoon in Arnhem, Doe mee aan de Week van Gebed 2020

19/01/2020 - 25/01/2020

Hele dag

Arnhem


Let op: Elke dag op een andere locatie en tijd.
Zie schema hieronder iets verderop!

Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed in 2020. We bidden voor de inwoners van Arnhem en voor de eenheid onder christenen. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer-dan-het-gewone.

Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Zo zijn we ook als kerken in Arnhem betrokken op God, op elkaar en op de stad.

Op allerlei manieren geïnspireerd door het geloof delen we als Arnhemse christenen het verlangen om een bijdrage te leveren; er te zijn voor elkaar en voor de mensen om ons heen. We werken vaak samen en ontdekken wegen om aandacht en zorg te verlenen aan mensen in de knel. Bijvoorbeeld door iets te doen aan armoede in de wijken en door er te zijn voor stadsgenoten die kampen met burn-out, eenzaamheid of levensvragen. Verschillen vallen vaak weg als we ons richten op de mensen om ons heen. In onze gebeden geven we ook uiting aan ons verlangen naar groei in onderlinge eenheid. Zo willen we graag de Week van Gebed ingaan. Onze plaatselijke Raad van Kerken en Hart voor Arnhem nodigen u uit om mee te doen.

Van zondag 19 januari tot en met zaterdag 25 januari is er in Arnhem dagelijks gelegenheid voor gebed met aandacht voor het thema: buitengewoon vriendelijk.

Op de zondag starten we met een oecumenische viering in de Salvatorkerk en op vrijdag kunnen we aansluiten bij het getijdengebed, de vespers, in Abdij Koningsoord. Op de andere weekdagen wordt een speciaal gebedsuur belegd op verschillende locaties: pinkstergemeente Filadelfia in Heijenoord, pioniersplek SpringLevend in de dorpskerk van Schaarsbergen en Stadsklooster Arnhem aan de Apeldoornseweg. Met het gebedsteam van de Koepelkerk kan worden gebeden bij de Voedselbankwinkel in Arnhem-Zuid. Zaterdag sluiten we af met een feestelijk gebedsconcert bij de Oase in Presikhaaf.

U bent van harte uitgenodigd om één of meerdere momenten van gebed bij te wonen. In het kader van meer-dan-het-gewone bent u speciaal welkom op de locaties en kerken waar u normaal gesproken misschien niet zo snel zou komen. Wilt u overwegen om juist gedurende deze week eens naar een ander Godshuis of gebedsplek te gaan? Laten we elkaar ontmoeten: om te bidden en te danken en om samen de diversiteit te vieren!

De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek komt in 2020 uit het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid benaderd worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben dit jaar het materiaal voor de gebedsweek voorbereid.

We trekken een lijn door de stad waarmee we plekken van gebed aan elkaar verbinden. Elke dag wordt een ander buitengewoon vriendelijk thema belicht.

zondag 19 januari 10.00 uur Salvatorkerk, Salvatorplein 274
maandag 20 januari 20.00 uur Filadelfia, Calunastraat 6
dinsdag 21 januari 20.00 uur Dorpskerk Schaarsbergen, Kemperberger 800
woensdag 22 januari 20.00 uur Stadsklooster, Apeldoornseweg 19
donderdag 23 januari 20.00 uur Voedselbankwinkel, Overmaat 10
vrijdag 24 januari 17.00 uur Abdij Koningsoord, Johannahoeveweg 79
zaterdag 25 januari 20.00 uur Oase, Bethanienstraat 3

We hopen u te zien in de Week van Gebed. Hartelijk welkom!

Meer over de Week van Gebed is te vinden op www.weekvangebed.nl – De Week van Gebed wordt in Arnhem georganiseerd door de Raad van Kerken en Hart voor Arnhem. Voor info en contact: Wim Bos, Stadswerker bij de Koepelkerk: wim@stadsgebedarnhem.nl