Arnhem in dialoog – Dialoogtafel D3rde Verdieping

02/11/2019

10:00 - 12:00

Arnhem


In de eerste week van november vindt overal in ons land de Dag van de Dialoog plaats (de ‘dag’ duurt dus een week!). In 2017 hier in Arnhem voor het eerst georganiseerd door D3rde Verdieping.
Door allerlei mensen die qua leeftijd, sociaal milieu, opleiding, seksuele en politieke voorkeur, cultuur en/of levensbeschouwing onderling verschillend zijn aan één tafel uit te nodigen om met mekaar ‘in dialoog’ te gaan, krijgen we mogelijk wat meer begrip voor elkaar en ontstaan er misschien ook nog nieuwe inzichten en ideeën. Het thema is nog niet bekend.
Als D3rde Verdieping vinden we de dialoog belangrijk en dus is de oproep: doe mee, hoe verschillender hoe beter!
Gespreksleider: Ad Boogaard, pastor/coördinator D3rde Verdieping.

Kosten: Vrijwillige bijdrage
Informatie: www.d3rdeverdieping.nl