Etty Hillesum

Dit is een voorstelling rondom de dagboeken en het leven van Etty Hillesum. Haar leven werd gekleurd door haar onstuimige en soms grillige karakter, haar Joodse afkomst en de Tweede Wereldoorlog. Etty beschrijft een grote persoonlijke innerlijke ontwikkeling. Ze zoekt naar liefde, naar verbinding met zichzelf en anderen, de dingen achter de dingen, naar God. Haar dagboeken tonen een levenskunstenares die onder moeilijke omstandigheden steeds meer in staat is positiviteit te benadrukken en zichzelf en haar eigen lot te accepteren. Ze ziet zichzelf niet als slachtoffer, overgeleverd aan de machten en krachten die inbeukten op haar bestaan. Haar oproep is om, onder welke omstandigheid dan ook, de antwoorden in jezelf te zoeken en in jezelf de dingen te verbeteren. Deze levenskunst, inspiratie en kracht wil Vocalgroep Choral in haar programma vormgeven. Vocalgroep Choral geniet grote bekendheid. Het is een groep zangers, verteller en musici, die middels eigentijdse, verfrissende en voornamelijk eigen teksten en composities op een unieke en positieve manier vorm en klank geven aan levensvragen, thema’s en gedachten rond zingeving. De Raad van Kerken Velp/Rozendaal heeft Vocalgroep Choral uitgenodigd ter gelegenheid van de herdenking van 75 jaar bevrijding van Velp/Rozendaal.

De voorstelling vindt plaats op: zondag 5 april om 15.00 uur  in de Grote Kerk  (Kerkstraat 32) Velp   de toegang is gratis;  (vrije bijdrage)