Meer van: Advertentie

Zelf Konfrontatie Methode (ZKM)

Deze methode helpt je om jezelf beter te leren kennen en het heft meer in eigen hand te nemen. Uitgangspunt: mensen zijn van nature vertellers. We ‘verhalen’ over ervaringen die ons leven betekenis geven, in relatie met anderen, de wereld om ons heen, verleden, heden

Bezield onderwijs aan de HAN

Dr. Kees Boele: Bezield onderwijs. Wat bezielt mij? Dr. Kees Boele is econoom/filosoof/theoloog, en voorzitter van College van Bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: “Uit een citaat van Thorbecke: het is bovenal zijne taak (van de schooldirecteur) voor den samenhang en geregelden gang

Vespers in de Waalse kerk

Iedere eerste zondag van de maand om 17.00 uur Jarenlang zijn iedere eerste zondag van de maand in de Walburgiskerk ’s morgens om 10.00 uur de lauden gevierd. Een op de kloostertraditie gebaseerd ochtendgebed, dat werd voorbereid door een laudenwerkgroep en het laudenkoor. Na de

Plaats uw bericht op ZinindeRegio

Deze website is gratis toegankelijk voor het publiceren van evenementen in de kalender. Wel dient u zich aan te melden als partner (zie de inlog) en accoord te gaan met het redactiestatuut. Daarna ontvangt u een inlogcode. Commerciële promoties zijn niet toegestaan.