Plaats uw bericht op ZinindeRegio

Deze website is gratis toegankelijk voor het publiceren van evenementen in de kalender. Wel dient u zich aan te melden als partner (zie de inlog) en accoord te gaan met het redactiestatuut. Daarna ontvangt u een inlogcode. Commerciële promoties zijn niet toegestaan.

Advent – tijd van verwachten

In de adventstijd worden in de kerk vaak gedeelten van de profeet Jesaja gelezen, teksten waaruit hoop op een betere toekomst klinkt. Het is verrassend hoe die teksten, over een herder die de kudde weidt, over mensen die elkaar geen kwaad meer doen en over

Zelf Konfrontatie Methode (ZKM)

Deze methode helpt je om jezelf beter te leren kennen en het heft meer in eigen hand te nemen. Uitgangspunt: mensen zijn van nature vertellers. We ‘verhalen’ over ervaringen die ons leven betekenis geven, in relatie met anderen, de wereld om ons heen, verleden, heden

A Festival of Nine Lessons & Carols

Adventsconcert Capella Arnhem: A Festival of Nine Lessons & Carols. Zaterdagavond 14 december om 20.00 uur in de Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3 te Oosterbeek. Capella Arnhem o.l.v. Jan van Dijk m.m.v. Henk Linker, orgel en Peter Baas, lector. Een combinatie van prachtige

Vespers in de Waalse kerk

Iedere eerste zondag van de maand om 17.00 uur Jarenlang zijn iedere eerste zondag van de maand in de Walburgiskerk ’s morgens om 10.00 uur de lauden gevierd. Een op de kloostertraditie gebaseerd ochtendgebed, dat werd voorbereid door een laudenwerkgroep en het laudenkoor. Na de

Top 2000 kerkdienst

Vrijdag 27 dec. 2019 20.00 uur – inloop vanaf 19.30 – Dieren Vrijdagavond 27 december 2019 zal in de Ontmoetingskerk voor de tweede keer een Top2000 kerkdienst worden gehouden, met als thema Nieuw Begin. Tinus Pater, Wim de Jong, Jantine Groenewold, Jolanda de Bruijcker en