Advent – tijd van verwachten

In de adventstijd worden in de kerk vaak gedeelten van de profeet Jesaja gelezen, teksten waaruit hoop op een betere toekomst klinkt. Het is verrassend hoe die teksten, over een herder die de kudde weidt, over mensen die elkaar geen kwaad meer doen en over vrede die geen einde kent, aansluiten bij ons verlangen naar een betere wereld voor alle mensen.
De gedeelten die we met elkaar zullen lezen en bespreken associëren met teksten uit de evangeliën die ook in de adventstijd worden gelezen. Dat zal al lezende wel duidelijk worden. Zinnen als ‘de jonge vrouw is zwanger’ en ‘een kind is ons geboren’ zeggen wat dat betreft al genoeg.
Opgave vooraf is niet nodig.
Docent: Elsje Pot, stadspredikant.

Data: woensdag 27 november, 4, 11 en 18 december 2019
Kosten: vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 4 per keer)
Informatie: www.d3rdeverdieping.nl

D3rde verdieping gebouw Rozet

Kortestraat 16, Arnhem