Hoe groen is de vooruitgang?

Prof. Boersema plaatst actuele milieuvragen in hun historische en culturele context. Hij laat zien dat de christelijk-humanistische westerse cultuur een lineaire tijdsopvatting heeft waardoor ze gericht is op dynamiek en vooruitgang. Hiervoor diende de wilde natuur te worden ontgonnen en ook getemd. Dat was onze